Archiwum miesiąca: grudzień 2015

apropos

Authors, graphic artists, operators

À PROPOS… TEXT PREPARATION

Authors and translators
We have established a permanent cooperation with 12 talented authors – including the children books’ authors. Our interpreters’ team consists of 7 people ensuring the high quality of translation to Polish language. The text is amended by team of our four editors and corrections are made by three particularly detail oriented proofreaders. We tailor a team individually with for each project

À PROPOS… GRAPHICS

Graphic designers
Our portfolio includes a database of over 50 verified graphic designers and illustrators fully capable of preparing individual projects while actively cooperating with the authors. Thanks to them we can offer unique design and artistic solutions where the cover and content of the book together become one cohesive match.

À PROPOS… COMPOSITION

DTP Artists
Our six DTP artists are experienced and approachable specialists. They perform typesetting and text makeup, arrange illustrations and prepare our publications for printing or for www publishing. As members of teams responsible for individual projects they take due diligence and care to ensure the deadlines are met and all technical standards are achieved.

apropos

Autorzy, graficy, operatorzy

À PROPOS… PRZYGOTOWANIA TEKSTU

Autorzy i tłumacze
Na stałe współpracujemy z 12 utalentowanymi autorami – w tym autorami książek dla dzieci. Nasi tłumacze to zespół 7 osób, zapewniających wysoką jakość przekładów na język polski. Ich teksty są redagowane przez nasze cztery doświadczone redaktorki, korektą zajmują się trzy wyjątkowo skrupulatne korektorki. Do każdej pracy dobieramy najbardziej adekwatny skład zespołu projektowego.

À PROPOS… PRZYGOTOWANIA GRAFIKI

Graficy
W naszym portfolio posiadamy kontakty do ponad 50 sprawdzonych grafików i ilustratorów, którzy przygotowują projekty indywidualnie, współpracując aktywnie z autorami. Dzięki nim możemy oferować niepowtarzalne rozwiązania graficzne i artystyczne, w których okładka i wnętrze publikacji stanowią spójną całość.

À PROPOS… SKŁADU

Operatorzy DTP
Naszych sześciu operatorów DTP to doświadczeni i komunikatywni specjaliści. Składają i łamią teksty, montują ilustracje i przygotowują nasze publikacje do druku lub na strony www. Jako członkowie zespołów projektowych dbają o zachowanie wysokiej staranności i terminowość, a także zgodność ze wszystkimi standardami technicznymi.

Paweł Wasil

Paweł Wasil

Błyskotliwy i towarzyski, gotowy do podjęcia nowych wyzwań.

Inżynier informatyki, obecnie student pierwszego roku studiów magisterskich. Interesuje się sieciami, cyberbezpieczeństwem oraz programowaniem. Uczestniczył w akademii sieci Cisco, gdzie nabył wiedzy i umiejętności w tej dziedzinie.

Wolny czas lubi spędzać uprawiając sport.

Miłośnik fantastyki.

Anna Sikorska-Michalak

Anna Sikorska-Michalak

Holds a degree in journalism, between 1987-1991 – researcher at National Academy of Science in Warsaw. Associated with the publishing sector since 1993. Experienced manager at Wilga publishing company as well as Foksal Publishing Group. Creator and coordinator of many dictionaries, including: Dictionary of the Contemporary Polish Language (1995/1996) and Multilingual Visual Dictionary (1998) as well as series of specialist dictionaries and popular-science books for children.

Co-creator of Atlas of Good Practices in the Social and Professional Inclusion (2010) and website www.ekonomiaspoleczna.pl.

She has two sons, two black cats and two passions – amateur theatre and medicine.

Anna Sikorska-Michalak

Anna Sikorska-Michalak

Sprawna organizatorka, dbająca o jakość języka, ceniąca kompetencje zespołu oraz harmonię i zgodę.

Z branżą wydawniczą związana od 20 lat. Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania manager. Doświadczona dyrektorka w wydawnictwach: Wilga oraz Grupa Wydawnicza Foksal. Inicjatorka i koordynatorka wielu słowników, m.in. „Słownika współczesnego języka polskiego” i „Wielojęzycznego słownika wizualnego” oraz serii słowników specjalistycznych, a także książek popularnonaukowych dla dzieci. Współautorka „Atlasu dobrych praktyk inkluzji społecznej i zawodowej” i portalu www.ekonomiaspoleczna.pl. Zaangażowana społecznie.

Ma dwóch synów, dwa czarne koty i dwie pasje – teatr amatorski i medycynę. Marzy o wyjeździe do Chin i na Islandię.

Jej ulubione lektury to biografie wielkich ludzi i kryminały.