À PROPOS… OPRACOWANIA TEKSTÓW NAUKOWYCH

Opracowania naukowe

Ludzie układający litery

A PROPOS Serwis Wydawniczy, we współpracy z naukowcami z Uniwersytetu Warszawskiego, pomaga przygotować dobre i poprawne językowo prace naukowe. Sprawdzamy jakość tekstów specjalistycznych z wielu dziedzin, m.in. zarządzania, marketingu, socjologii, prawa, politologii, kryminologii, bezpieczeństwa publicznego, finansów, cła i sztuk pięknych. Robimy redakcję językową oraz korektę, weryfikujemy przypisy, bibliografie i indeksy. Współpracujemy na stałe z kilkoma uczelniami i czasopismami naukowymi. Stosujemy się do przyjętych przez nie zasad edytorskich.

Nasze wsparcie obejmuje:

  • redakcję językową,

  • utrzymanie konsekwencji zapisów,

  • weryfikację przypisów, indeksów i bibliografii,

  • korektę językową i techniczną,

  • poprawienie stylu (jeśli potrzeba),

  • bezpośrednią współpracę z autorem (jeśli potrzeba),

  • przygotowanie składu (jeśli potrzeba).

Każdego klienta traktujemy indywidualnie, a ceny zależą od objętości pracy, potrzeb zamawiającego i ustalonego zakresu opracowania. W celu ustalenia szczegółów zapraszamy do kontaktu.