À PROPOS... PRZYGOTOWANIA PUBLIKACJI

Przygotowanie publikacji

Grafika ludźmi układającymi literyProponujemy wydawcom pomoc w opracowaniu koncepcji technicznej i kosztorysu. Wykonujemy tłumaczenia (w tym specjalistyczne), recenzje lub opracowania literackie, projekty graficzne (layout środka i okładki), obróbkę materiału ilustracyjnego, redakcję, korektę, skład i łamanie, oddajemy gotowe pliki produkcyjne. Pośredniczymy w kontaktach z drukarniami. Przygotowujemy kompleksowo do druku (outsourcing wydawniczy) i/lub w postaci e-booka.

Stosujemy w pracy najnowsze narzędzia informatyczne, pozwalające szybko przeprowadzić analizy porównawcze i korekty językowe.

Każdego klienta traktujemy indywidualnie, przedstawiamy ofertę przystosowaną do jego potrzeb, a do kontaktów z nim wyznaczamy jedną osobę z naszego zespołu.

Odbieramy telefony 24 godziny na dobę, wystawiamy faktury VAT.

W celu ustalenia szczegółów zapraszamy do kontaktu.